Contact Us

Da li imate neka pitanja, komentare ili sugestije za PokerNews oko dizajna, sadržaja, novih opcija ili poslovnih predloga? Možda želite da podelite neke ideje i šta bi mogli da umplementiramo na website za bolje zadovoljenje vaših potreba? Možda ste zapazili da neki websajtovi preuzimaju novosti, artikle i ostale informacije sa PokerNews-a, ako je tako, molimo vas pošaljite nam email.

Ako imate neka pitanja o Specijalnim i freerolls PokerNews turnirima, molimo vas pošaljite email na [email protected] directly