Najnovije ispitivanje/anketa pokazuje kome poker igrači daju prednost - Obama vs. McCain

Najnovije ispitivanje/anketa pokazuje kome poker igrači daju prednost - Obama  vs. McCain 0001

Za studiju/anketu je ispitivano ukupno 1.639 igrača, koji su odgovorili na nekoliko pitanja 2. 3. i 4. Septembra. Svi nasumice ispitani igrači su izSAD i predstavljaju 32 države, medju njima 87% je izmedju 18-54 godine starosti.

Na ključnom pitanju,1.043 igrača su potvrdili da nameravaju da glasaju za Obama-u (koji je za legalizaciju online pokera u SAD), dok njih 596 iskazuju naklonost ka McCain-u. Kada je reč o tome koji od njih ima veću hipotezu za pobedom, razlika je takodje bila velika, njih1.167 su odgovorili Obama, a 499 McCain.

Pored kompletne kontraverznosti oko igre online u USA, najbitniji razlog za takve odgovore od strane najvećeg broja igrača je bila Ekonomija, “vizija rasparčane Amerike” i Rat u Iraq-u.

Više izbalansirano, odnosno sa približnom podelom mišljenja je bilo etničko pitanje, 915 igrača tvrdi da neće biti ničega što bi moglo da utiče na glasanje protiv 737 igrača koji imaju suprotno mišljenje.

Hajde da vidimo koji će, od dva uobičajena poker igrača, zauzeti novu stolicu…

Slični tekstovi

ostale priče