Ray Foley je veliki pobednik na Event #39

Prvazlatna narukvica na ruci Foley-a je došla sa velikom novčanom nagradom od$657.969 u turniru na kome je učestvovalo 2.715 igrača od kojih je svaki platio$1.500 za ulaz na ovom NLHE turniru.

Foley je započeo finalni dan sa još 25 preživelih uključujući profesionalce kao što su Nam Le, Joe Bartholdi, Mohsin Charan i Raymond Davis. Na finalnom solu Foley je bio dominantan, ali ipak praćen od straneAlex Jacob i Brandon Cantu.

Nakon eliminacije ostalih igrača, Foley nije imao lak zadatak kada se našao u heads-up igri protiv Cantu-a, pogotovo imajući u vidu da je uspeo da dobije set desetki na turnu, dok je Cantu imao KK i tako uspe da povrati voč‘stvo.

Nakon petnaestak minuta, igra je završena na sledeći način:

Cantu pravi raise na 305.000 i Foley prati

Flop: {j-Hearts}{9-Clubs}{3-Diamonds}

Foley check, Cantu ulaže 450.000 i Foley ide all-in što Cantu prati sa {j-Spades}{7-Clubs}, ali je bio u slaboj formi protiv {q-Hearts}{j-Diamonds} koje je dobio Foley.

Turn: {10-Clubs}

River: {5-Spades}

Rezultat finalnog stola:

1. Ray Foley – $657,969

2. Brandon Cantu – $403,951

3. Wei Mu – $269,609

4. Alex Jacob – $190,857

5. Tyler Spalding – $143,421

6. Jonathan Markham – $114,514

7. Chairud Vangchailued – $96,355

8. Richard Lutes – $85,608

9. Patrick O’Connor – $80,049

POSETI : (i preuzmi program-download) 
Ray Foley je veliki pobednik na Event #39 101
· Bonus: 100% do $500· Sateliti za Velike Turnire

Slični tekstovi

ostale priče