Katastrofalna sesija za Tom Dwana

Katastrofalna sesija za Tom Dwana 0001

Tom durrrr Dwan nije baš igrao svoju najbolju igru tokom jučerašnjeg dana. Odigrao je rundu Pot Limit Omahe $500/$1.000 protiv Phil Ivey-a i u samo 462 deljenjaizgubio $423.000.

Najveći pot u sesiji je bio$296.000 i odneo ga je Ivey:

durrrr: {a-Diamonds}{j-Spades}{a-Hearts}{6-Spades}

Ivey: {j-Diamonds}{j-Hearts}{6-Hearts}{3-Clubs}

Board: {4-Hearts}{3-Spades}{j-Clubs}{k-Diamonds}{5-Diamonds}

Na flopu je već bilo $7.000 na sredini stola, da bi Ivey tu cifru digao za još $5.000, a durrrr odgovorio sa raisom od $17.000. Phil je nastavio sa betovanjem na $47.000 i Dwan je otišao all-in sa preostalih $149.000. Ivey je ispratio i osvojio najveći pot u sesiji.

Nakon ove katastrofalne serije sa Phil Ivey-em, Tom je odigrao još jednu sesiju na Full Tilt Pokeru, a ovog puta protiv Jungleman12 i izgubio $584.000 u 7.928 odigrane ruke.

Slični tekstovi

ostale priče