WSOP 2018

WSOP Event #42: Ben Lamb odnosi PLO Šampionat

WSOP Event #42: Ben Lamb odnosi PLO Šampionat 0001

Četvrti i poslednji dan $10,000 Pot-Limit Omaha Šampionata je započet sa samo četiri igrača, medju kojima su se našli i Ben Lamb kao i Sami "Lars Luzak" Kelopuro (poznat po high stakes avanturama).

Seat 1: Sami Kelopuro - 2,155,000
Seat 2: Ben Lamb - 4,335,000
Seat 3: Christopher King - 1,645,000
Seat 4: John Shipley - 2,705,000

King je startovao dan kao igrača sa najmanjim stackom, pa je tako izdržao svega pola sata dok ga Ben Lamb nije izbacio:

Kelopuro raisuje na 200,000 sa button-a, Lamb na SB re-raisuje na 700,000 dok King na BB ide all-in sa preostaih 1,100,000. Lamb prati, Kelopuro folduje.

King: {a-Hearts}{a-Spades}{k-Spades}{q-Spades}
Lamb: {k-Clubs}{k-Diamonds}{8-Diamonds}{4-Spades}

Flop: {10-Diamonds}{6-Diamonds}{3-Diamonds} i Lamb dobija boju

Turn: {5-Diamonds}
River: {4-Clubs}

Nakon ove ruke Lamb se popeo na 6,400,000 u čipovima, dok je Kelopuro imao 1,850,000 u stacku, a Shipley 2,600,000. Mladi Finac se uskoro duplirao na račun Shipley-a, koji je ostao na 900,000. Ubrzo je usledila još jedna eliminacija:

Kelopuro raisuje na 200,000 sa button-a, Lamb folduje dok Shipley ide all-in sa BB. Kelopuro prati:

Shipley: {a-Clubs}{k-Diamonds}{8-Clubs}{5-Spades}
Kelopuro: {k-Spades}{q-Hearts}{j-Spades}{8-Diamonds}

Board: {q-Spades}{5-Hearts}{10-Diamonds}{2-Spades}{7-Clubs}

Kelopuro je ušao u heads-up sa 4,180,000 naspram 6,650,000 Lamb-a. Tokom dvadeset minuta heads-up borbe, Kelopuro je uspeo da stigne i do 5,000,000 u čipovima, ali je na kraju izgubio sve u sledećoj ruci:

Kelopuro raisuje na 240,000 i Lamb prati sa BB.

Flop: {a-Spades}{9-Hearts}{3-Diamonds}

Lamb checkira, Kelopuro betuje 275,000 i Lamb prati.

Turn: {q-Spades}

Lamb opet checkira, Kelopuro betuje 675,000, da bi Lamb raisovao veličinu pota. Kelopuro je duboko udahnuo i objavio all-in. Lamb prati.

Kelopuro: {a-Clubs}{q-Clubs}{k-Diamonds}{7-Diamonds}
Lamb: {6-Spades}{5-Hearts}{4-Spades}{2-Diamonds}

Dva para za Kelopuro-a, ali nakon {5-Diamonds} na riveru Lamb ipak odnosi ruku sa skalom.

WSOP Event #42: Ben Lamb odnosi PLO Šampionat 101
WSOP Event #42: Ben Lamb odnosi PLO Šampionat 102

Šta misliš?

Slični tekstovi

ostale priče