WSOP Event #45: Kenneth Griffin odnosi pobedu

WSOP Event #45: Kenneth Griffin odnosi pobedu 0001

Pretposlednji $1,000 event na World Series of Poker 2011 je trajao tri dana, a završen je pobedom Kenneth Griffin-a. Na trećem i finalnom danu ovog $1,000 No-Limit Hold'em turnira je zaigrao 21 igrač od ukupno 2,890 takmičara, a najmanja isplata na poslednjem danu je iznosila $13,031.

Nakon četvrtog nivoa poslednjeg dana igre, dobili smo finaliste:

Antonio Esfandiari - Nosilac narukvice i 14 WSOP ITM (jedan u 2011)
Andrew Teng - 12 WSOP ITM (četiri u 2011)
Jonathan Lane - 4 WSOP ITM (Sve u 2011)
Eric Baudry - 2 WSOP ITM (Sve u 2011)
Kenneth Griffin - Prvi WSOP ITM
Hammerling Philip - Prvi WSOP ITM
Aaron Massey - Prvi WSOP ITM
Jean Luc Marais - Prvi WSOP ITM
Jeremiah Siegmund - Prvi WSOP ITM

Esfandiari je uprkos tome što je bio favorit ispao na sedmom mestu:

Griffin raisuje na 80,000 sa UTG, da bi Esfandiari sa hijack-a odgovorio all-inom. Hammerling na button-u takodje ide all-in, a Griffin folduje.

Esfandiari: {k-Spades}{10-Spades}
Hammerling: {a-Spades}{k-Hearts}

Board: {9-Diamonds}{7-Clubs}{4-Spades}{4-Clubs}{3-Hearts}

Hammerling je uspeo da održi svoj stack, ali je potom naleteo na Griffin-a u 3-handed igri:

Griffin limpuje na BTN, Marais prati sa SB i Hammerling checkira.

Flop: {7-Clubs}{7-Hearts}{4-Hearts}

Marais i Hammerling check, Griffin betuje 100,000 i Marais prati, da bi Hammerling raisovao na 290,000. Marais folduje. Griffin prati.

Turn: {a-Spades}

Hammerling betuje 535,000 i Griffin samo prati.

River: {3-Hearts}

Hammerling ide all-in i Griffin odmah prati.

Hammerling pokazuje {k-Clubs}{7-Spades} za triling, dok Griffin okreće {8-Hearts}{6-Hearts} za boju.

Griffin je stigao u heads-up sa velikom prednošču u čipovima:

 • Kenneth Griffin - 6,400,000
 • Jean Luc Marais - 2,400,000

Od početka heads-up borbe, Griffin je u potpunosti dominirao i napadao Marais-a, koji je na kraju otišao all-in sa {k-Spades}{6-Diamonds}. Griffin je imao najbolju moguću ruku u preflop all-in situaciji - {a-Diamonds}{a-Spades} .

Board: {j-Spades}{3-Clubs}{q-Spades}{8-Diamonds}{9-Clubs} i Griffin odnosi pobedu.

 1. Kenneth Griffin - $ 455.356
 2. Jean Luc Marais - $ 282.676
 3. Philip Hammerling - $ 199.366
 4. Eric Baudry - $ 143.991
 5. Andrew Teng - $ 105.262
 6. Jonathan Lane - $ 77.873
 7. Antonio Esfandiari - $ 58.288
 8. Aaron Massey - $ 44.138
 9. Jeremiah Siegmund - $ 33.813
WSOP Event #45: Kenneth Griffin odnosi pobedu 101

Šta misliš?

Slični tekstovi

ostale priče