Vladimir Božinović je Chip Lider Finalnog Stola WPT Baden ME Koji Se Igra u Nedelju od 14 Sati

Vladimir Božinović je Chip Lider Finalnog Stola WPT Baden ME Koji Se Igra u Nedelju od 14... 0001

U Subotu je nastavljena akcija na WPT Baden Main Eventu sa preostalih 20 igrača. Čip lider na početku dana bio je Vladimir Božinović sa 975,000.

Dan 4 nastavljen je od 14 časova, sa Level 20: 5,000-10,000, 1,000 ante. Prvi eliminisani igrač dana bio je naturaliizovani Austrijanac sa ovih prostora Stjepan Jokić, koji je otišao all in sa parom {7-Hearts}{7-Diamonds} a ispratio ga je Robert Przygoda sa {10-Diamonds}{10-Clubs} koje su do kraja boarda ostale dominantne.

Zatim je usledila eliminacija Arpada Kovecses, na 19. mestu, koga je izbacio PartyPoker Pro igrač Bodo Sbrzesny.

Na ovom Levelu 20, Vladimir je imao okršaj sa Adrian Apmann-om koji je imao jako dobar start dana ali je onda naleteo na Vladimir Božinovića. Evo ruke posle koje je Vladimir prešao 1Milion čipova i nije se osvrtao nazad.

Božinović otvara sa buttona, Apmann radi 3-bet sa small blinda do 55,000; Božinović uzvraća sa 4-betom do 108,000 što Apmann prati.

Flop: {k-Clubs}{8-Clubs}{4-Clubs}

Božinović radi bet, posle checka protivnika, i Apmann folduje.

Božinović ~ 1,200,000
Apmann ~ 720,000

Sledi Level 21: 6,000-12,000, 2,000 ante

Vladimir Božinović otvorio je sa srednje pozicije, Adrian Apmann radi 3-bet do 61,000 odma na mestu pored a Božinović to prati.

Flop: {9-Spades}{6-Clubs} {4-Diamonds}

Božinović zatim radi check-call beta od 57,000 koji radi Apmann.

Turn: {3-Diamonds} i obojica checkiraju.

River: {5-Spades}

Božinović ispaljuje 104,000 a Apmann folduje.

Božinović je u tim trenucima imao momentum igre na svojoj strani.

Bozinovic ~ 1,500,000
Apmann ~ 470,000

Tokom Levela 21 eliminisani su Martin Staszko na 17. mestu i Rien De Vries na 16. mestu. Takodje je Vladimir sa {a-Hearts}{q-Diamonds} duplirao u all inu pre flopa Rumuna Cristian Mihu-a koji je okrenuo {a-Clubs}{a-Spades}.

Početkom Levela 22 usledila je eliminacija Lauri Pesonena na 14. mestu, a nešto kasnije Vladimir Božinović eliminisao je Klaus Stanek-a na 13. mestu.

Klaus Stanek, je sa buttona, radio open shove za 158,000. Vladimir Božinović je ispratio sa small blinda držeći {a-Hearts}{k-Hearts} dok je protivnik imao {10-Spades}{9-Diamonds} Board je došao {a-Clubs}{5-Hearts}{2-Hearts}{5-Diamonds}{k-Diamonds}
Posle ove ruke Vladimir je bio ubedljivi chip lider sa 1,850,000. Niko sem njega nije prešao 1 Milion, u tom momentu!

Pred kraj Levela 22 usledio je još jedan okršaj izmedju Apmanna i Vladimira posle kog se prvi duplirao. All in je bio pre flopa

Apmann: {3-Diamonds}{3-Hearts}
Božinović: {a-Spades}{10-Spades}

Board: {q-Hearts} {10-Diamonds} {3-Spades} {4-Clubs} {6-Spades}

Board daje double up za Apmanna.

Apmann ~ 760,000
Bozinovic ~ 1,575,000

Sledi Level 23: 10,000-20,000, 3,000 ante na čijem je početku eliminisan Michael Csango na 12. mestu da bi nešto kasnije tokom istog nivoa kao Bubble Boy nezvaničnog finalnog stola ispao Bodo Sbrzesny na 11. mestu.

Mladi Nemački pro igrač tako nije uspeo da ponovi finalni sto na WPT posle Praga u Decembru, on je kao short stack gurnuo all in sa small blinda a ispratio ga je odmah na big blindu Paul Berende,

Paul Berende: {a-Hearts}{k-Spades}
Bodo Sbrzesny: {k-Diamonds}{3-Diamonds}
Board: {k-Clubs}{8-Diamonds}{3-Clubs}{8-Spades}{6-Clubs}

Ovom eliminacijom igrači su seli za nezvanični finalni sto, evo kako je izgledao:

Seat 1: Oswin Ziegelbecker – 540,000
Seat 2: Vladimir Božinović – 1,950,000
Seat 3: Grzegorz Wyraz – 525,000
Seat 4: Adiran Apmann – 875,000
Seat 5: Paul Berende – 680,000
Seat 6: Robert Przygoda – 510,000
Seat 7: Fedor Holz – 585,000
Seat 8: Kimmo Kurko – 600,000
Seat 9: Marvin Rettenmaier: 860,000
Seat 10: Cristian Mihu – 405,000

Pred sam kraj Level 23: 10,000-20,000, 3,000 ante, usledila je još jedna eliminacija, na 10. mestu ispao je Fedor Holz a egzekutor je bio sjajni Vladimir Božinović koji je posle ove ruke prešao 2 Miliona a da niko nije ni prešao 1 Milion celog dana!!!

Fedor Holz otvorio je do 40,000 sa under the gun a zatim akcija dolazi do Vladimir Božinovića koji radi 3-bet do 92,000. Holz uzvraća sa 4-bet shovom od 455,000 što Božinović insta prati.

Holz: {a-Hearts}{k-Clubs}
Božinović: {q-Diamonds}{q-Hearts}
Board: {10-Diamonds}{9-Hearts}{2-Spades}{9-Diamonds}{9-Clubs} Vladimir je bio na 2,455,000.

Level 24: 12,000-24,000, 4,000 ante

Oswin Ziegelbecker je sa CO otvorio do 50,000. A Vladimir Božinović radi 3-bet do 125,000. Grzegorz Wyraz folduje sa big blinda, i akcija ponovo dolazi do Ziegelbeckera. Mladi Austrijanac posle razmišljanja objavljuje all in od 520,000. Božinović je počeo da broji svoju zalihu, protresao je glavom i odlučio da isprati.

Božinović: {k-Diamonds}{10-Diamonds}
Ziegelbecker: {a-Diamonds}{9-Hearts}
Board: {5-Spades}{a-Spades}{6-Diamonds}{a-Clubs}{6-Clubs} vraća Vladimira do oko 1,9 Miliona žetona dok je Oswin na preko 1Milion posle ovog dupliranja.

Pred kraj 24 levela Marvin Rettenmaier otvorio je do 50,000 sa srednje pozicije, a Rumun Cristian Mihu posle male pauzice, ide all in i dobija brzo call.

Mihu: {q-Hearts}{3-Hearts}
Rettenmaier: {k-Hearts}{k-Diamonds}
Board {j-Diamonds}{10-Hearts}{8-Spades}{j-Spades}{5-Clubs} eliminiše Rumuna Mihua na 9. mestu

Posle toga još jedna zanimljiva akcija je bila na ovom levelu kada se Grzegorz Wyraz duplirao preko Marvina Rettenmaiera na Boardu {a-Hearts}{k-Hearts}{2-Spades}{a-Spades} kada su otišli all in posle kog je Marvin gundjao "uvek imaju, uvekkkk" i okrenuo je {a-Clubs}{8-Clubs} dok je Grzegorz okrenuo {a-Diamonds}{j-Clubs} a diler okrenuo {6-Diamonds} na riveru za Duble Up za Wyraz-a.

Level 25: 15,000-30,000, 5,000 ante

Ovaj level se odužio i bilo je puno all in 3-bet shove situacija bez konačnog showdowna. Takodje u poslednjih 20 minuta desile su se dve jako bitne ruke

U prvoj je Marvin Rettenmaier više nego srećno ostao na turniru kada je otišao all in protiv našeg Vladimira.

Marvin Rettenmaier je sa kasne pozicije otvorio do 60,000. Oswin Ziegelbecker folduje da bi Vladimir radio 3-bet do 175,000. Blindovi folduju i na redu je Rettenmaier da napravi potez.

Svi su zurili u njega, a Rettenmaier je razmišljao šta da uradi, kao da su svi osetili šta će Nemac uraditi. Rettenmaier je objavio all in od 865,000 a Božinović je to ispratio.

Božinović: {a-Spades}{q-Clubs}
Rettenmaier: {k-Spades}{9-Hearts}
Board: {10-Clubs}{8-Clubs}{8-Spades}{4-Spades}{k-Diamonds} nagradjuje srećnog Nemca sa riverom koji je odmahnuo glavom i pomalo sramotno počeo da slaže žetone dobijene od slabije ruke, posle ove ruke imao je 1,8 Miliona, dok je Vladimir bio na oko 1,7 Miliona.

Poslednjih 10 minuta ovog levela eliminisan je Robert Przygoda na 8. mestu, u drugoj najbitnijoj ruci ovog Levela.
Adrian Apmann open-shovuje za 450,000 sa hijack a Robert Pryzgoda re-shovuje za 395,000. Svi ostali folduju.

Pryzgoda: {a-Spades}{q-Diamonds}
Apmann: {j-Hearts}{10-Hearts}
Board: {q-Spades}{j-Diamonds}{9-Hearts}{10-Diamonds}{3-Spades}

Level 26: 20,000-40,000, 5,000 ante

Usledio je Level 26, a trebalo je da ispadne samo još jedan igrač, igralo se za Bubble Boya Finalnog Stola. Evo kako su igrači sedeli i sa kojim zalihama su u tom trenutku raspolagali:

ImePrezimeZemljaChip CountSeat
OswinZIEGELBECKERAUT1.175,0001
VladimirBOŽINOVIĆSRB1.740,0002
GrzegorzWYRAZPOL600,0003
AdrianAPMANNAUT650,0004
PaulBERENDENLD1.275,0005
KimmoKURKOFIN365,0008
MarvinRETTENMAIERGER1.825,0009

U prvoj zanimljivoj ruci ovog levela Marvin Rettenmaier je sa buttona otvorio do 80,000. Small blind folduje na Seat 1, ali Vladimir Božinović radi 3-bet do 225,000 sa big blinda. Rettenmaier je pitao koliko Vlada Božinović ima iza pre nego je odlučio da napravi call.

{j-Clubs}{10-Hearts}{7-Hearts} flop Vladimir checkira. Rettenamier je gledao u protivnika i izdvojio kulu žetona od 5,000. Ostavio je tu kulu sa strane i kombinovano stavio 215,000 u pot. Dvadeset sekundi kasnije Božinović radi check-raise all in. Rettenmaier nije hteo da igra za ceo stack sa svojom rukom i muckuje karte.

Na polovini Levela 26, Adrian Apmann Eliminisan je na 7. mestu kao Bubble Boy Finalnof Stola

On je shovnuo sa buttona držeći {a-Diamonds}{7-Hearts} a Kimmo Kurko ga je ispratio sa {q-Clubs}{q-Hearts}. Board je doneo {10-Spades}{8-Diamonds} {3-Spades}{6-Hearts} {7-Diamonds} i Kurko je došao do double upa. Appman je ostao na svega 25,000 žetona.

Njegovi poslenji žetoni otišli su na sredinu stola sa {a-Spades}{10-Spades} a Vladimir Božinović je imao {j-Clubs}{j-Diamonds}. Board je doneo {7-Hearts}{5-Hearts}{2-Hearts}{2-Diamonds}{3-Hearts} čime smo dobili oficijalni finalni sto.

Sjajni Beogradjanin Vladimir Božinović nastupiće u Nedelju od 14 sati na finalnom stolu kao chip lider sa 1,985,000 žetona, on je sve vreme Dana 4 bio chip lider i vrlo domintan u odnosu na većinu, u jednom kratkom trenutku prepustio je ulogu chip lidera Nemcu Rettenmaieru, koji je srećno posle duela dvojice ostao u turniru, ali je posle to nadomestio baš protiv istog igrača.

Sve čestitke Vladimiru na ovom sjajnom uspehu, i želimo mu svu sreću na Danu 5 i Finalnom Stolu koji će biti LIVE STREAMOVAN a vi sa pola sata kašnjenja možete pratiti akciju OVDE, direktno iz Badena.

Watch live streaming video from winmedia2 at livestream.com

Evo Zaliha Igrača koji će sutra zaigrati na Finalnom Stolu WPT Baden main Eventa:

PozicijaImePrezimeZemljaChip Count
1VladimirBOŽINOVIĆSRB1.985,000
2MarvinRETTENMAIERGER1.565,000
3PaulBERENDENLD1.305,000
4OswinZIEGELBECKERAUT1.115,000
5KimmoKURKOFIN1.090,000
6GrzegorzWYRAZPOL550,000

A evo i nagrada za koje će se igrači boriti:

MestoNagrada
1$271,258
2$172,695
3$111,587
4$81,034
5$59,496
6$47,820

*Izvor i vlasništvo vodeće fotografije je WPT.com

Ostanite u toku sa dešavanjima u poker svetu - pratite nas na Twitter-u i lajkujte na Facebook-u.

Vladimir Božinović je Chip Lider Finalnog Stola WPT Baden ME Koji Se Igra u Nedelju od 14... 101

Šta misliš?

Slični tekstovi

ostale priče