Settings

Erhart Edquist

Pokriveni Dogadjaji

Event Pozicija Nagrada
2014 World Series of Poker
Event #31: $1,500 No-Limit Hold'em
68th $5,372
2014 World Series of Poker
Event #29: $2,500 No-Limit Hold'em
97th $5,459