Ace in the Hole

Ovaj izraz se koristi kada je igraču jedna od njegovih karata koje su mu podeljene licem na dole (hole cards) Ace (A).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW