Ace out

Znači odneti ruku sa A high( bilo value-om ili bluff-om)

Upotreba:

ova fraza se koristi za tesnu pobedu u ruci ili pobedu blefom( npr. Ako vaš protivnik drži veoma slabu ruku i vaš A-high ga jedva pobeđuje , koristi se fraza da ste ga Ace-out-ovali)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW