Aces over

1) parovi , kada je jedan od parova kečeva
2) Full-house sa kečevima i nekim drugim parom

Upotreba:

Koristi se u frazama ’’Aces over eights’’ , ’’Aces over Jacks’’ itd.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW