Aces & Spaces

Pet karata u ruci koje se sastoje od dva Asa i ostale tri bezvredne karte.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW