Aces up

ruka koja ima dva para od kojih je jedan par Aseva.

Upotreba:

Koristi se kada igrač ima dva para od kojih jedan par kečeva pa pošto je par kečeva najveći mogući par onda se koristi izraz Aces Up ili Aces Over ( što znači da su kečevi veći od rugog para)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW