Acey-Deucey

1) Dva para, AA i 22. 2) U Holdemu, A-2 kao nečije dve karte. 3) U non-poker igrama, uglavnom kućne igre, ali koje se redje mogu naći i u kazinima, u kojima se igrač kladi na na to da će treća karta uzastopno pasti u rangu izmedju prve dve koje su podeljene licem na gore pre ulaganja. Ponekad se naziva Red Dog.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW