Action Button

Bet koji mora biti postovan, u sevent-card stud high-low igri, od strane pobednika scoop pota iznad odredjene sume, označavajući pun bet (blind raise, drugim rečima), radije nego samo call originalnog forsiranog beta. Igrač koji se pita pre action button-a može samo da call-uje bring-in. Onaj koji je action button uglavnom raise-uje blind, a zatim, kada se vrati na one koji su do sada samo call-ovali početni bet, oni mogu ili da call-uju ili raise-uju. Na primer, ako low karta normalno mora napraviti bet od $1 u $5-$10 igri, a action button je van, svako ko call-uje taj $1 se obavezuje na bet od $5 kasnije. Niko ne bi zvao $1 ako ne namerava da u najgorem slučaju call-uje blind raise od action button-a. Da li je action button igrao na turn-u, i da li je nakon svih ostalih odigrao, zavisi od sobe.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW