All Black

Kada se sastavi flush cne boje. List ili mak.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW