All the Way

Kada neko uloži sve svoje čipove, kada ide do kraja sa rukom.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW