Anaconda

Forma seven stud pokera u kojem su karte prosledjuju levo i desno, ponekad i više puta a ponekad sa pet karata odabrane na kraju i rolane, što je, izlaganje jednu po jednu. Takodje se naziva "pass the trash", Screwy Louie

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW