Artist

Prevarant koji manipuliše sa špilom. Onaj koji nepravedno manipuliše kartama, kao što je prevara kada neko deli karte sa dna umesto sa vrha špila (odakle bi trebalo), ili iz sredine, ili deli sledeću kartu od gore, ili ko lažno promeša karte kako bi ih unapred odredjeno podesio, ili ko cepa karte, ili koristi bilo koju drugu metodu za prevaru uključujući manipulaciju i razne majstorije sa kartama .Sinonim - Mehaničar

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW