Auto Blind

Dugme koje aktivira Blind automatski

Upotreba:

Programska opcija aplikacije/online poker sobe

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW