Bad Beat

Kada je ruka pobedjena od strane sretno pogodjenog draw-a

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW