Bankroll

Količina, suma novca koju igrač poseduje.

Upotreba:

Mnogi ozbiljni poker igrači imaju poseban bankroll samo za poker. Ako recimo vi nekom obezbedite bankroll odnosno omogućujete početni kapital za dalju izgradnju, uglavnom zauzvrat dobijate procenat od njihovog profita.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW