Bet the pot

Znači betovati približan broj čipova koji se nalazi u potu.

Upotreba:

Koristi se u Pot-Limit igrama , a često se zove i Pot-Sized Bet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW