Big Bet

Veliki bet (ulog) – U pokeru sa limitom, veći od dva moguća. Ako igra ima limit od $5-$10, onda je $5 mali a $10 veliki ulog. Veliki ulog je dozvoljen posle okretanja četvrte karte na stolu.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW