Boat

Bilo koje tri karte sa istom vrednošću plus bilo koje druge dve karte sa istom vrednošću. Full-House
Broadway- Straight do keca.

Upotreba:

Ovo je ime za kombinaciju kararta koju je koristio jedan od igrača , a kasnije je kroz istoriju ostalo ime Broadway. To je straight A-K-Q-J-10

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW