Button

dugme - Disk tj marker sa slovom D koji se kreće po stolu u krug i ukazuje na poziciju Dealer-a ( Dealer – osoba koja deli karte).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW