Caller

Onaj koji calluje bet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW