Case Card

Poslednja karta od 4 od određenog ranga koja je dostupna . Npr. poslednji kralj K dostupan.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW