Chip

Okrugli novčić koji se koristi umesto keša za kartaroškim i kockarskim stolovima.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW