Chop

Podeliti čipove npr. Split Pot , a ’’chop’’ ovati (podeliti) se može i nagrada na turniru.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW