Draw

Projekat, čekanje odredjene karte ili više – Kada igrač ima ruku kojoj fali još nešto da bi bila kompletna. Npr. igrač ima četiri pik karte i treba mu peti pik da bi sastavio flush, taj igrač ima flush draw.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW