Drawing dead

Draw ruke koji čak i ako se ostvari nema hipotezu da odnse pot.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW