Early position

Rana, prvobitna pozicija. U poker igri, prvih par pozicija levo od dilera, ili levo od obavezujućeg Blind-a.

Upotreba:

Uporediti sa late position (kasna pozicija). Neki potražuju early position (rana pozicija), u eight – handed poker igri, to je pozicija prvih troje. Kod Texas Hold’em-a igrači na ovim pozicijama bi trebali da su probirljiviji za ruku koju će da odigraju.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW