Flop a Set

Kada imate u ruci ručni par i na Flopu izađe treća karta iste vrednosti kao one u vašim rukama.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW