Flush

Boja. 5 karata iste boje.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW