Freeroll

Vrsta turnira na kojima je buy-in free - besplatan. Izraz se takođe koristi kad imate istu ruku kao protivnik , ali sa dodatnim outima za pobedu , a pritom ne možete da izgubite ruku. Npr . ako držite A herc 9herc , a protivnik A pik 4 pik .Board je 10 herc J herc Q tref K tref i čeka se river. I vi i protivnik ovde imate Nut Straight , ali ste vi na freerool-u jer ne možete izgubiti ruku , a postoji mogućnost da izađe herc na riveru i da odnesete ceo pot.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW