Gut shot

Bubreg- Inside Straight - Karta koja pravi inside straight (unutrašnji niz), ili odredjenije, sastavljanje niza dobijanjem karte koja fali unutar niza. Npr. Ako je vaš draw 3467, i dobijete 5, dobili ste gut shot ili bubreg.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW