Heads-Up

1 na 1 - Partija u kojoj učestvuje ili su preostala samo dva igrača, igra se jedan na jedan.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW