High Hand

Najjači potez tj kombinacija ruke.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW