High Roller

Kockari koji igraju u najveće uloge. Izraz High Roller je često relativan. Još jedan izraz koji ih karakteriše je ’’Whale’’.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW