Hole Cards

Karte koje imate u ruci i koje nisu vidljive ostalim igračima takodje se zovu i džepne karte (pocket cards).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW