HUD

HUD je skraćenica za "Heads Up Display"

Upotreba:

...kada online poker igrači upućuju na njihov HUD, oni pozivaju na info na ekranu prikazanim iznad svakog protivnika tokom rada poker softvera za praćenje, kao što su Poker Tracker ili Hold'em Manager. HUD vam daje mogućnost pregleda različitih statističkih podataka o vašem protivniku na osnovu informacija koje je vaš softver prikupio od tog protivnika iz prethodno odigranih ruka sa njim/njom.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW