Implied Odds

Prilikom izračunavanja pot odds-a, stvaranje pretpostavke za buduću akciju i ugradnja te informacije u vašu odluku. Npr, ako imate flush draw posle flop-a i igrač postavi ulog (bet), razumno je da to prihvatite jer ako kompletirate vašu ruku, bićete u mogućnosti da povećate veličinu pota da bi maksimalno uvećali vaš dobitak.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW