Inside Straight

Gut Shot. Sastavljanje niza dobijanjem karte koja fali unutar njega. Npr. Ako je imate draw 3467 različitih boja, i dobijete 5, napravili ste Inside Straight.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW