Kibicer

Posmatrač koji uvek ima nešto pametno da kaže.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW