Limp in

Kada callujete bet pre-flop umesto da raise-ujete.( obično se koristi kada small blind doplati do big blind-a).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW