Maniac

Igrač koji ulaže (bet), podiže (raise), bez obzira na kvalitet karata koje poseduje. Neko kome je stizanje do poslednjeg ulaganja pitanje ponosa, ulaganje veliko i nepredvidivo.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW