Opend ended Straight

Otvorena skala. Niz koji je moguće kompletirati sa dve karte, nebitno da li je manja ili veća. Npr, imate 6,7,8,9 i vama treba ili 5 ili 10 da bi sastavili skalu.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW