Playing The Board

Kada u Hol’em-u pokažete karte koje nisu bolje od onih koje su na tabli. Npr. ako imate 22 , a tabla je 4499A( kada boja nije moguća) , onda se može reći da igrate tablu( playing the board).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW