Pot Odds

To je relacija izmedju novca u potu i uloga koji je potreban da bi ostali u igri.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW